ČaJS-D-Z
(ČaJS)

Člověk a jeho svět - učivo 1. - 5. ročníku z oblasti:

- prvouka

- přírodověda

- zeměpis

- dějepis