Výpočetní technika
(VT)

Základy práce s počítačem.

Vyhledávání a zpracování informací.